Valkendorsgade 13 i København

Bygningen: Renovering af eksisterende kontorejendom i 5 etager.

Areal: 1.000 m2

Opgave: Brandstrategi.