Trelleborg Sealing Solution – 3000 Helsingør

Bygningen: Ny bygning til produktion af tætningsdele, samt administration i henholdsvis 1, 2 og 3 etager med en højde på ca. 12 meter.

Areal: 19.800 m2

Opgave: Brandstrategi.