Tredjepartskontrol

Som en af de få specialistvirksomheder på brandområdet i DK, leverer vi i BRANDGRUPPEN også tredjepartskontrol af byggeprojekter

Det er ikke længere muligt at benytte sig af den kommunale tekniske byggesagsbehandling inden for brandområdet.

Der skal være en uafhængig ekstern tredjepartskontrollant (firma B) på projekter i brandklasse 4 (BK4), hvor en og brandrådgiver til mindst brandklasse 3/4 (firma A) har stået for udformningen af den brandtekniske på byggeprojektet.

Der kan først udstedes en byggetilladelse af bygningsmyndigheden i disse byggesager, når der foreligger en starterklæringer i brandklasse 4 sager (BK4), en starterklæring fra henholdsvis den certificerede brandrådgiver der er udarbejdende eller kontrollerende på sagen (firma A) og en starterklæring fra uafhængig tredjepartskontrollant (firma B). Tilsvarende kan ibrugtagningstilladelse udstedes af bygningsmyndigheden, når der er foreligger to sluterklæringer. 

Jo tidligere du inddrager BRANDGRUPPEN i din byggesag, jo tidligere får du, på den mest fordelagtige måde, tilført viden og værdi, uden at gå på kompromis med bygningsdesign, funktion og brandsikkerhed.

BRANDGRUPPEN kan tilbyde professionel tredjepartskontrol så bygherre er sikker på byggeprojektet har det nødvendige brandsikkerhedsniveau og dermed lever op til gældende lovgivning. 

Nedenfor kan du læse mere om de omtalte start- og sluterklæringer, der skal foreligge i forbindelse med en byggesag henført brandklasse 4 i henhold til gældende bygningsreglement.

I henhold til Bygningsreglement 2018, § 508 Stk. 2, fremgår det, at der i projekter henført til brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret brandrådgiver, tillige skal udarbejdes en starterklæring af tredjepartskontrollanten, der angiver følgende:

  • At der er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende.
  • At dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5.
  • At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og – rapport i overensstemmelse med kontroltyper, jf. bilag 3, tabel 1, og kontrolniveauer, jf. bilag 3, tabel 5, for design, projektering og udførelse af den brandtekniske dokumentation svarende til projektets stadie.
  • Redegørelse for den certificerede brandrådgivers planlagte virke som tredjepartskontrollant, herunder for sin uafhængighed i henhold til § 526, stk. 1, nr. 3.

I henhold til Bygningsreglement 2018, § 509 Stk. 2, fremgår det, at der i projekter henført til brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret brandrådgiver, tillige skal udarbejdes en sluterklæring af tredjepartskontrollanten, der angiver følgende:

  • At dokumentationen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen.
  • At dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er opfyldt, og at drifts-, kontrol – og vedligeholdelsesplan anviser den drift, kontrol og vedligeholdelse af byggeriet, der er nødvendig for at sikre, at byggeriets brandsikring opretholdes i bygningens levetid.
  • At de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet.
  • Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke som tredjepartskontrollant, herunder for sin uafhængighed i henhold til § 526, stk. 1, nr. 3.

Brug for brandrådgivning?

Vores mål er, at BRANDGRUPPEN bliver dit naturlige førstevalg, når du har brug for en erfaren, kompetent og løsningsorienteret brandrådgiver(e). For os er det allervigtigste, at der indtænkes værdiskabende og brandsikre løsninger for vores kunder i alle projekter.