SOSU Skolen i Køge

Bygningen: SOSU Skole i Køge i tre etager med atrium.

Areal: 3.200 m2

Opgave: Brandstrategi, brandsimuleringer og drifts-, kontrol og vedligeholdelsesplan.