Sortemosevej 2, 3450 Lillerød

Bygningen: Renovering af kontordomicil i tre etager med omdisponering fra cellerumskontorer til storrumskontorer.

Areal: 3.500 m2

Opgave: Brandstrategi.