Shopping Center – Sillebroen

Bygningen: Diverse ændringer og sammenlægninger af lejemål. Herunder med særligt fokus på flugtveje og shoppingcentrets brandventilation i henholdsvis lejemål og centergader.

Areal: 26.000 m² (hele Sillebroens areal og ikke arealet af de berørte områder).

Opgave: Brandstrategi og drifts-, kontrol og vedligeholdelsesplan og myndighedsdialog.

Visualisering/foto af: Byens ejendom af Tommy Blindkilde og Peter Jørgensen har fotograferet for Byggeplads.dk