Salomons Palæ, Klerkegade 2, København

Bygningen: Ombygning af musikskole til boliger.

Areal: 6.700 m2

Opgave: Brandstrategi.

Visualisering/foto af: Thormann