Rundforbivej 303

Bygningen: Renovering af kontordomicil i tre etager med omdisponering fra cellerumskontorer til storrumskontorer.

Areal: 5.000 m2

Opgave: Brandstrategi.