Rødkilde Skole – TRUST-projekt

Bygningen: Renovering skole med ny indretning og ændret personbelastning.

Areal: 3.000 m2

Opgave: Brandstrategi og evakueringssimuleringer.