Post Nord hovedsæde – Hedegårdsvej 88

Bygningen: Ændret indretning i eksisterende 5 etager bygning ved ændret flugtvejsforhold og udvidelse af areal.

Areal: 6.200 m2

Opgave: Brandstrategi og brandsimuleringer.