PFA Marina Park

Bygningen: Renovering samt tilbygning af PFA´s eksisterende hovedkontor.

Areal: 33.000 m2

Opgave: Brandstrategi og myndighedsdialog.

Visualisering/foto af: Årstidene Arkitekter