PFA – Flerbrugerhuset

Bygningen: Nyt kontordomicil bestående af tre bygningskroppe på henholdsvis 4., 5. etager og 9. etager placeret omkring et atrium. Bygningen indeholder kælder.

Areal: 9.800 m2

Opgave: Brandstrategi, brandsimuleringer og myndighedsdialog.

Visualisering/foto af: Årstiderne Arkitekter