Nærheden – Byggefelt 6.5

Bygningen: Tre nye rækkehusbebyggelser og 7 etageboligbyggerier i 4-5 etager, delvist med underliggende kælder til teknik.

Areal: 5.500 m2

Opgave: Brandstrategi.