Metro Cityringen, København, forberedelsesprojektet (ARL)

Bygningen: I forbindelse med anlægsprojektet indrettes flere større byggepladser i de tættest bebyggede dele af København. Dette betyder at flugtvejs- og redningsforhold blev blokeret af byggepladser flere steder. Opgaven var at finde alternative brandløsninger for disse områder. Projektet omfattede 10 byggepladser.

Areal: NA

Opgave: Brandstrategi.