Lundevænget boligblokke – Ryparken, 2100 Østerbro

Bygningen: Renovering/sammenlægning af boliger i 4/5 etager inkl. kælder.

Areal: 30.000 m2

Opgave: Brandstrategi og myndighedsdialog