KAAR, Mekka Saudi Arabien

Bygningen: Fem nye gigantiske underjordiske P-kældre i henholdsvis 4 og 5 etager under jorden samt to underjordiske metrostationer.

Areal: 700.000 m2

Opgave: Deltagelse i disponeringsfase hvor rammerne for den overordnede brandstrategi og den brandtekniske dimensionering blev fastlagt.