Holbæk Sygehus – SDCS

Bygningen: Ombygning af to etager til brug for konsultationsafsnit og kontorfunktioner.

Areal: 1.750 m2

Opgave: Kvalitetssikring af brandstrategi.