Højhus, Faste Batteri Bygning G

Bygningen: Nyt højhus på 23 etager (86 m) til beboelse, herunder erhvervslejemål i de 2 nederste etager samt kælder. 

Areal: 14.000 m2

Opgave: Brandstrategi, risikoanalyse og myndighedsdialog.

Visualisering/foto af: entasis