Helsingør Byret

Bygningen: Projektet bestod i at indrette en byret i to eksisterende lagerhaller til i alt 6 retssale. Herudover omfattede projektet endvidere fængselsceller og kontorfaciliteter

Areal: 2.500 m2

Opgave: Brandstrategi og brandsimuleringer.

Visualisering/foto af: Danielsen Architecture