Flensted tilbygning – 6823 Ansager

Bygningen: Nyt frost- og kølelager – begge højlagre samt nyt læsseområde og administrationsområde.

Areal: 5.000 m2

Opgave: Brandstrategi.