Falkoner Centeret

Bygningen: Renovering/tilbygning og udvidelse af hotel/foyer/restaurant/kontor inklusiv eksisterende højhus på ca. 60 meter.

Areal: 25.000 m2

Opgave: Brandstrategi.