Fænøsund Park 2-8, Middelfart

Bygningen: Opførelse af nye boliger i fire etager.

Areal: 3.750 m2

Opgave: Brandstrategi og myndighedsdialog.

Visualisering/foto af: Boliga