Dæklager, Brørup

Bygningen: Indretning af nye 12 lagerhaller til dækopbevaring.

Indledningsvis blev også udarbejdet brandstrategi for 40 meter automatisk højlager, der dog aldrig realiseret.

Areal: 10.000 m2

Opgave: Brandstrategi.