CMC – Control and Maintenance Centre, Ballerup Boulevard

Bygningen: Nyt kontrolcenter til ny letbane i forbindelse med Ring 3 samt vedligeholdelsescenter af letbanetog.

Areal: 8.700 m2

Opgave: Brandstrategi.