CERTIFICERING

BRANDGRUPPEN yder brandteknisk rådgivning inden for ALLE typer af byggeri og er certificeret til alle brandklasser. Herudover er vi også certificeret til tredjepartskontrol.

I henhold til gældende lovgivning, skal der i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse anvendes en certificeret brandrådgiver for byggeri, der indplaceres i brandklasse 2 og opefter. Dette skyldes, at kommunens bygningsmyndighed ikke foretager kommunal teknisk byggesagsbehandling af brandforhold. Dog skal det bemærkes, at en tæt og god dialog med bygningsmyndighed og det kommunale beredskab (brandvæsnet) forsat vil være nødvendig for de byggesager, hvor byggeriet IKKE opfylder kriterierne for betegnelsen ”Indsatstaktisk traditionelt byggeri”, da eventuelle indsatsforhold, der ikke opfylder kriterierne, forsat kræver accept fra det kommunale beredskab.

BRANDGRUPPEN består af flere certificerede brandrådgivere certificeret til alle brandklasser, hvilket sikrer, at vi kan dokumentere brandsikkerheden uanset hvilken byggesag, der skal dokumenteres, hvad enten byggesagen brandsikres efter præskriptive krav, funktionsbaserede krav ved anvendelse af f.eks. brand- og røgspredningssimuleringer og/eller evakueringssimuleringer eller en kombination af disse. BRANDGRUPPEN vil altid søge at finde de optimale brandløsninger for dit konkrete projekt uanset kompleksitet, dette på baggrund af vores grundige gennemgang af projektet.

BRANDGRUPPENs brandrådgivning skaber værdi gennem høj faglighed, stor erfaring, både som brandrådgivere og tidligere myndighedsbehandler, og gennem vores mod til at udfordre vanetænkning med nytænkning og gode brandløsninger.

Brug for brandrådgivning?

Vores mål er, at BRANDGRUPPEN bliver dit naturlige førstevalg, når du har brug for en erfaren, kompetent og løsningsorienteret brandrådgiver(e). For os er det allervigtigste, at der indtænkes værdiskabende og brandsikre løsninger for vores kunder i alle projekter.