Carlsbergbyen byggefelt 4.2

Bygningen: Nyt traditionelt kontordomicil (uden atrium) i 5 etager.

Areal: 5.000 m2

Opgave: Brandstrategi.