Bygherrerådgivning

På større byggeprojekter kan det være hensigtsmæssigt med en ekstern granskning af projektet og de valgte brandtekniske løsninger. Dette sikrer bygherre mod unødvendige, værdiforringende eller fordyrende brandtekniske løsninger.

VÆRDISKABELSE

Den største værdi skabes ofte i starten af et projekt, da f.eks. alternative løsninger lettere kan indarbejdes uden at have alvorlige konsekvenser for de andre arkitekt- og ingeniørdiscipliner.

Vi er gerne bygherrerådgiver på brandområdet i alle byggeriets faser i forbindelse med projektudvikling eller udarbejdelse af idéoplæg mm., dette både for store og små byggeprojekter, ligesom vi også byder komplekse opgaver meget velkomne.

Med BRANDGRUPPEN som bygherrerådgiver er du sikret gode løsninger i dit byggeprojekt. Vi er din sikkerhed for optimale brandtekniske løsninger.

Brug for brandrådgivning?

Vores mål er, at BRANDGRUPPEN bliver dit naturlige førstevalg, når du har brug for en erfaren, kompetent og løsningsorienteret brandrådgiver(e). For os er det allervigtigste, at der indtænkes værdiskabende og brandsikre løsninger for vores kunder i alle projekter.