Biofyret kraftvarmeværk for HOFOR på Amager

Bygningen: Nyt 550 MW kraftvarmeværk. Anlægget indeholder blandt andet en 70 meter høj kedelbygning, lagerhaller til oplag af 135.000 m³ træflis samt transportbåndanlæg.

Areal: NA

Opgave: Udarbejdelse af brandsikringskoncept, samt kvalitetssikring af brandstrategi.