Biobrændsel, Ringsted

Bygningen: Indretning af eksisterende lagerhaller til planlager og pakkeafsnit.

Areal: 5.000 m2

Opgave: Brandstrategi, herunder også udarbejdelse af strålingsberegninger i relation til fastsættelse af afstandskrav mellem bebyggelser.