Bestceller Tårn i Brande

Bygningen: Opførelse af ca. 300 m højhus til erhverv, undervisning, boliger mv.

Areal: 49.000 m2

Opgave: Indledende disponeringsfaser i forhold til brand, og opstilling af indledende forudsætninger til den komparative analyse.

Visualisering/foto af: Bestseller