Beauvaisgrunden (High Five)

Bygningen: Tre nye selvstændige etageboligejendomme, to under 22 m og ét over 22 m.

Areal: 8.000 m2

Opgave: Brandstrategi og myndighedsdialog