Avedøre holme 95 APS / Recover – 2650 Hvidovre

Bygningen: Indretning af eksisterende fabrikshal til lager af indbo og administration.  

Areal: 10.000 m2

Opgave: Brandstrategi og myndighedsdialog.