Andersen Tower – Lindholm Havnevej

Bygningen: Ny Fabrik i Nyborg på 8.000 m² til overfladebehandling af emner til vindmølleindustrien blandt andet sprøjtelakering. Herudover omfatter projektet en 10.000 m2 telthal.

Areal: 18.000 m2

Opgave: Brandstrategi og drifts-, kontrol og vedligeholdelsesplan.